X

Súdne znalectvo
Geodet
Odhad hodnoty nehnuteľností

Posudok na zápis do katastra, Výnosová metóda, Hodnota nehnuteľnosti
AD HOC posudky pre geodéziu s rozšírením služieb znalca z oblasti geodézie

Znalectvo - ponuka služieb

Hodnota nehnuteľnosti

Odhad hodnoty nehnuteľností, Posudok na zápis do katastra, Výnosová metóda

Hodnota nehnuteľnosti

V tejto kategórii nájdete všetky činnosti súdneho znalca z oblasti odhadu hodnoty nehnuteľností. Chcete vedieť viac ?

Súdny znalec geodet

Priebeh vlastníckej hranice, Šetrenie vlastníckych vzťahov, Podklady pre súdne žaloby

Súdny znalec geodet

V tejto kategórii nájdete najčastejšie požadované práce súdneho znalca z oblasti geodézie a kartografie. Chcete vedieť aké ?

Kontaktujte nás

_D4A2211bw

1

Súdny znalec
Hodnota nehnuteľnosti

Ponúkame Vám služby nášho znalca z oblasti odhadu hodnoty nehnuteľností, ktorý má dlhodobé a bohaté skúsenosti vo svojom obore.

V Žiline a priľahlom regióne je skutočne uznávaným znalcom s výbornými odbornými znalosťami, prehľadom aktuálnych právnych noriem v oblasti súdneho znalectva.

Okrem iného je odporúčaným znalcom viacerých popredných bánk. Najčastejšími požadovanými prácami sú znalecké posudky na odhad hodnoty nehnuteľností (aj výnosová hodnota), alebo na zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností.

Odbornú činnosť vykonáva hlavne v Žiline a priľahlom okolí. Po dohode je možné vykonať ohodnotenie nehnuteľnosti aj v iných oblastiach Slovenska.

2

Súdny znalec
geodet

Na základe požiadaviek našich zákazníkov a mnohýmch skúseností s AD HOC posudkov v oblasti geodézie sme rozšíroli naše služby aj o znalca z oblasti geodézie.

Náš znalec z oblasti geodézie je tzv. “novej generácie” súdnych znalcov. Je zároveň členom komory geodetov a kartografov a vlastní oprávnenie na overovanie vybraných geodetických činností v oblasti katastra nehnuteľností.

Jeho odborné znalosti, dlhoročná prax pod vedením skúseného geodeta ako aj neustále napredovanie v technických a právnych disciplínach ho radí medzi špičkových znalcov z odboru geodézie hlavne v Žiline a priľahlom okolí. Úlohy znalca geodeta sú pomerne široké, preto Vám uvádzame len vybrané najčastejšie riešené úlohy:

  • znal. posudky v oblasti katastra nehnuteľností
  • ad hoc odborné stanoviská v oblasti katastra nehnuteľností
  • vyhotovovanie zmlúv na prevod vlastníckeho práva
_D4A2050bw