X
Pozemkové právo

Nadpis 1

Najfrektventovanejšou službou v oblasti pozemkového práva je vyhotovovanie zmluvných prevodov vlastníckych práv.

Poradenstvo a právny servis

Naša kancelária poskytuje komplexný právny servis pri prevode vašej nehnuteľnosti. Ku každému klientovi pristupujeme osobitne a prispôsobíme sa jeho požiadavkám. V prípadoch kedy klient potrebuje poradiť s konkrétnou sitáciou volíme najvhodnejší postup.

Zmluvné dokumenty

Najčastejšie vyhotovovanými zmluvami a dohodami sú : Kúpna zmluva, Darovacia zmluva, Záložná zmluva, Zmluva o prevode bytu, Dohoda o zrušení a vzájomnom vyporiadní podielového vlastníctva, Zmluva o zriadení vecného bremena (in rem, in personam), …

A omnoho viac

Toto je len stručné vymenovanie najčastejšie vykonávaných právnych úkonov, v prípade potreby vyhotovenia atypických (nepomenovancýh) zmlúv nás kontaktujte.
Čítaj viac
responsive

Čo o nás ľudia hovoria

Úzka špecializácia, sledovanie zmien v čase

Aby sme Vám mohli poskytnúť kvalitné služby v oblasti pozemkového práva nepretržite sledujeme vývoj aktuálnych právnych predpisov nižšej právnej sily ( vyhlášky, výnosy, usmernenia a pod. ), ktoré sa veľmi často menia, avšak ich vplyv na rozhodovacie procesy a úspešného dosiahnutia výsledku je zásadný.

Práve úzka špecializácia na pozemkové právo nám umožňuje sledovať a aplikovať pre našich klientov tie najaktuálnejšie poznatky z právnej praxe.

responsive
responsive

Kontaktujte nás